11.04.2021

02.07.2022

Päivi

Vaattojärvessä on tehty ruopppaustöitä.

Vanha uittokanava on peitetty ja kaivettu uutta kanavaa rantaan,

jotta vesi liikkuisi järvessä paremmin.

Kaikki artikkelit