11.04.2021

29.11.2023

Päivi

Vaattojärvessä on tehty ruopppaustöitä.

Vanha uittokanava on peitetty ja kaivettu uutta kanavaa rantaan,

jotta vesi liikkuisi järvessä paremmin.

Kaikki artikkelit