Valokuituhanke

Vaattojärven kyläverkkohanke 1.11.2017-31.8.2019

02.03.2024

Elisa Hirvasniemi

Vaattojärven kyläverkkohanke sai alkunsa keväällä 2017 Kuitua pohjoiseen-hankkeen järjestämistä tiedotustilaisuuksista, joissa hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen esitteli valokuidun mahdollisuuksia. Huonojen tietoliikenneyhteyksien takia kyläläisiltä nousi yhteinen tahtotila saada kylällemme toimivat netti- ja televisioyhteydet. Hankkeen tavoitteena on saada kylämme niin sanotusti nykyaikaan ja siten vahvistaa kylämme asemaa yhteiskunnassa, tavoitteena on rakentaa kylälle valokuituverkko, johon kaikki alueen halukkaat kiinteistöt voivat liittyä joko hankkeen alkaessa tai myöhemmin (huomattava myöhemmin liittymisen korkea hinta, tukea ei enää saatavilla). Valokuituverkon toivotaan lisäävän kylän vetovoimaisuutta ja kehitystä sekä nykyisten ja mahdollisesti tulevien yritysten elinvoimaisuutta. Valokuituverkko nähdään myös mahdollisuutena lisätä etätyötä ja -opiskelua alueellamme.

Vaattojärven kyläyhdistys ryn toimikunta kaavaili alustavaksi runkoverkkoalueeksi:

Masto- Männistönpääntie – Kylätie – Vaattojärventietä Pokalaan – Peukalontie – Venejärventietä Saloon – Lehonpää

Kyläläisten kiinnostusta kartoitettiin keväällä 2017 Harri Liikamaan, Harri Nivan ja Mika Liikamaan toimesta sekä Vaattojärven kyläkaupalla oli lista, johon pystyi ilmoittamaan kiinnostuksensa valokuituliittymän hankkimiseksi. Valokuituverkkoon liittymisestä oli kiinnostunut 60 taloutta, joten asiaa päätettiin jatkaa jo olemassa olevan Osuuskunta Vaattojärven tietoverkon toimesta. Osuuskunta Vaattojärven tietoverkko hallitus päätti hakea rahoitusta valokuituverkon rakentamiseen Lapin ELY-keskukselta 31.10.2017 päättyvästä hausta.

Lapin ELY-keskus rahoittaa tällä ohjelmakaudella kyläverkkoja maaseuturahastosta (2014-2020), tukea saa 70 % tukikelpoisista kustannuksista (tukikelvoton alue on viimeinen 100m ja kaikki kiinteistössä sisällä tehtävä työ / laitteet), jolloin yksityisen rahan osuus on tukikelposista kustannuksista 30%, talkootyö hyväksytään osana yksityistä rahoitusta.

Osuuskunta Vaattojärven tietoverkon hallituksen oli kilpailutettava valokuituverkon suunnittelija; suunnittelijaksi valittiin pisteytyksen perusteella Alakuijala Oy / Lauri Pudas, laskettava kustannusarvio sekä tehtävä hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaa tekemään pyydettiin Elisa Hirvasniemi, josta tulikin sitä kautta Vaattojärven kyläverkkohankkeen hankevetäjä. Kolarin kunta myönsi Osuuskunta Vaattojärven tietoverkolle takaisin maksettavan avustuksen suunnittelukustannusten kattamiseksi, jos kyläverkkohanke ei olisi toteutunut olisivat kustannukset jääneet kunnan tappioksi.

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio (410 350,55€, josta tukikelpoista osuutta oli 370 157,66€, tuen osuus siis 259 110,36€)  saatiin toimitettua Lapin ELY-keskukselle 26.10.2017. Tämän jälkeen jäätiin odottamaan rahoituspäätöstä. Täysin ei kuitenkaan jääty lepäilemään vaan pidettiin tiedotustilaisuus, luonnosteltiin liittymäsopimus valmiiksi sekä vastattiin ELYn lisäselvityspyyntöihin. Myönteinen rahoituspäätös saatiin 21.2.2018, Lapin ELY-keskus myönsi tukea Vaaattojärven kyläverkon rakentamiseen 247 552,30€. Alun perin oli tarkoitus rakentaa Vaattojärven ja Sieppijärven kyläverkot yhteen, mutta välikaapelille ei tukea myönnetty joten sen osuus jäi tuesta pois.

Päätöksen jälkeen osuuskunta Vaattojärven tietoverkon hallituksen jäsenet kiersivät talosta taloon tiedottamassa kyläverkko-hankkeesta sekä tekivät samalla liittymäsopimukset kyläverkkoon liittyjien kanssa. Tällä hetkellä verkkoon liittyjiä on 59 taloutta sekä kuituvaraus Vaattojärven Rantapaviljongille tulevaisuutta ajatellen. Liittyjien määrän vahvistuttua valokuituverkon suunnittelija teki tarvittavat muutokset kuituverkkoon, joten rakennettavaa kuituverkkoa on tällä hetkellä n. 27km.

Saadaksemme liittymähintaa lasketusta 2300€:sta alaspäin 1500€:n, joka sopimuksissa on liittymähintana, on Vaattojärven kyläverkko-hankkeen parissa talkoiltava useita tunteja. Talkoillen on jo mm. pidetty valokuitutiedotustilaisuuksia, tehty liittymäsopimukset, käyty operaattoritilaisuuksissa mm. Levillä ja Oloksella, osallistuttu Tieturva 1- kurssille sekä muonitettu väkeä edellä mainituissa tilaisuuksissa. Paljon on vielä edessä talkoiltavaa, jotta 81 300€ talkoiltava summa on kasassa.

Netplazan operaattorineuvottelut Oloksella 5.4.2018

Hankkeelle palkattiin osa-aikainen hankevetäjä huhtikuun alusta; sen jälkeen on mm. tehty operaattori-, materiaali- sekä urakoitsija kilpailutukset. Operaattorikilpailutuksen määräajan loputtua olimme saaneet 2 tarjousta; Telian Avoin kuitu sekä Netplaza. Pisteytystä ei käytännössä tarvinnut tehdä, koska Netplazan tarjous olisi edellyttänyt Vaattojärven ja Sieppijärven verkkojen yhteenrakentamista tai vähintään 80 talouden liittymistä kuituverkkoon. Vaattojärven kyläverkon operaattoripalvelujen tuottajaksi valittiin siis Telian Avoin kuitu, lisää tietoa Telian avoimesta kuidusta saa mm. www.avoinkuitu.fi.

Materiaalitarjouksia saatiin myöskin 2 kappaletta; Rexel Finland Oy sekä Onninen Oy. Pisteytyksessä Onninen Oy ampaisi ohi pidemmällä takuu-ajalla. Vaattojärven kyläverkon rakentamisesta saimme 3 tarjousta; Alakuijala Oy, Eltel Networks Pohjoinen Oy sekä Relacom Finland Oy. Urakoitsijatarjousten hinnoista oli jo nähtävissä kuka oli huomioinut meidän tarvitsevan runsaasti talkootunteja, joten pisteytyksen voitti hinnalla ja talkootyövoiman käyttökokemuksen perusteella Alakuijala Oy. Vaattojärven kyläverkon rakentaminen tullaan aloittamaan näillä näkymin heinä-elokuun 2018 vaihteessa, kunhan urakkaneuvottelut on saatu urakoitsijan kanssa päätökseen ja materiaalit rakennettavaa verkkoa varten hankittua.

Männistönpääntien raivaus aloitettu, 1. puu nurin

Viikolla 26 aloitettiin ELY-tienvarsien raivaustalkoot Männistönpääntien varrelta; puita on kuidun vetoreitillä, joten vaarana olisi puiden kaatuminen kaapelin aurauksen yhteydessä. Tämä savotta jatkuu vielä ainakin Venejärventiellä myöhemmin tänä kesänä.

Paljon tulee risuja

Valokuitutilaisuuksia järjestettiin tarpeen mukaan koko hankkeen ajan. 11.6.2018 oli Osuuskunnan hallituksella sopimusneuvottelut Telian kanssa ja tämän jälkeen pidettiin vielä tiedotustilaisuus Telian Avoimesta kuidusta kaikille valokuituliittymän ottajille.

Valokuitutiedotustilaisuus 11.6.2018

Alakuijala Oyn kanssa pidettiin urakkaneuvottelut ja allekirjoitettiin urakkasopimus heinäkuun alussa. Tämän jälkeen pidettiin tiedotustilaisuus, jossa informoitiin osuuskunnan jäseniä urakoinnin aloituksesta, talkoilla tehtävistä alustavista töistä; raivattavaa löytyikin yllättävän paljon, sekä selvitettiin alustavasti miten talkoita kukin pystyisi tekemään. Materiaalit laitettiin tilaukseen.

Sopimusneuvottelut Alakuijalan kanssa 5.7.2018

22.7. pidetyssä kokouksessa laitettiin talkootyövuorolistat kiertämään ja osa varailikin jo talkoovuoronsa, käytiin läpi raivattavat alueet sekä missä pitäisi puun kaatoa kuidun tieltä vielä tehdä, ohjeistettiin jokaista taloutta merkkaamaan oman tontin kuidun veto paikka hyvin sekä käytiin muita käytännön asioita läpi.

Tiedotustilaisuus 22.7.2018, paikalla oli ennätysmäärä porukkaa

Paikoittain puita on teiden varsilla niin, että ovat osaksi ojassa, jolloin ne ovat kuidun vedon tiellä, koska kuitu sijoitetaan sorateiden varsilla ojan ulkosyrjälle. Muutamissa paikoissa puun kaatoon oli hälytettävä sähköyhtiö, sähkölinjat menivät turhan lähellä kaadettavia puita, talkoolaisille jäikin sitten puiden kaatamisen jälkien siistiminen.

Sähköyhtiön kaatamat puut

Raivaus, puunkaato, rajapyykien merkkaamiset, materiaalit saatiin pihalle ym. alustavat työt saatiin tehtyä ja Alakuijala Oy aloitti kyläverkon rakentamisen 14.8.2018. Männistönpää saatiin valmiiksi ensimmäisen viikon aikana, seuraavalla viikolla siirryttiinkin Muotkavaaraan. Talkootöiden organisointi tehdään hankevetäjän avustuksella; raivaus, niitto yms. talkootöistä vastaa pääasiassa Unto Niva, konetyöstä Janne ja Harri Liikamaa sekä muonituksen organisoinnista Kirsi Vaattovaara. Raivausta ja niittoa jouduttiin tekemään yllättävän paljon, koska Vaattojärvelle ei tänä vuonna tullut ELY-teiden varsille ollenkaan niitto-urakoitsijaa, joten näkyvyys oli pitkän heinän ja risukon takia huono, sekä kuitu laitettiin pääsääntöisesti ELY-teillä ojan ulkoluiskaan.

Runkolinjan raivausta Lehonpäässä

Raivausta

Materiaalia jouduttiin välissä purkamaan jopa tieltä, joten liikenteen ohjauskin oli tarpeen.

Kuidunvetoa Männistönpäässä

Valokuitu saatiin maahan viikon 36 aikana, kaapelin veto sujui pari viikkoa nopeammin kuin oli ajateltu, vaikka esim. louhikkokaivuuta piti tehdä enemmän kuin oli arvioitu. Lopulliseksi liittyjämääräksi tuli 62 kiinteistöä, kyläverkon kokonaisojametreiksi tuli 26930m, joista tukikelvollisia ojametrejä on 23070 metriä. Kytkennät talonpäissä ja kaivoilla aloitettiin viikolla 37.

Tienvarsien siistimistalkoot pidettiin 29.9.2018,  joten suurin osa siistimistöistä saatiin tehtyä jo syksyllä 2018.

Lauantaina 6.10.2018 järjestettiin Telian kanssa yhteinen tiedotustilaisuus; tilaisuudessa käytiin läpi palveluntarjoajia, heidän hintojaan sekä sisäverkkoon liitettäviä laitteita. Kytkentätöiden valmistuttua kaikki halukkaat liittyjät olivat palvelujen piirissä marraskuun 2018 puoliväliin mennessä.

Kyläverkon lopulliset siistimistyöt tehtiin touko-kesäkuun 2019 aikana, ELYn lopullinen maastotarkistus suoritettiin hyväksytysti 6.6.2019. Ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 26.6.2019 tarkastelemaan hankkeen loppuraporttia. Hankevetäjä suoritti hankkeen loppuraportin viimeistelyn heinä-elokuun aikana, joten loppumaksuhakemus saatiin lähetettyä ELYyn syyskuun 2019 alussa.

Kaikki artikkelit

Valokuituhanke: Uusimmat kirjoitukset